Renovering

Kakelugnar

Vanligtvis så plockar vi ner kakelugnen och byter ut gammalt tegel som blivit dåligt. Sedan sätter vi upp den igen och fogar den snyggt. Efter att kakelugnen blivit omsatt skall den torka långsamt i ungefär två till tre månader innan eldning. Arbetet tar oftast mellan tre till fem dagar att utföra.

Skorstenar

Vi murar om skorstenar ovan tak som har blivit dåliga. Gammalt tegel är oftast inte frostbeständigt och har man inte eldat på länge kommer det fukt i teglet som sedan fryser och får teglet att vittra sönder. Har man använt skorstenen för oljeeldning så sätter även det tydliga spår. Arbetet tar oftast mellan en till två dagar.

Rökkanaler och ventilationskanaler

När väljer man keramisk tätningsmassa?

Vid renovering av rökkanaler använder vi oftast ett keramiskt bruk. Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av murade skorstenar med kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Vi tätar då kanalen invändigt och fogar om skorstenen samt slätar till alla ojämnheter.
Först rengör vi kanalerna noggrant, och därefter lägger vi på ett fiberarmerat keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea samtidigt som bruket bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar. Man kan också komplettera med coating för kondensskydd. Metoden användes också vid renovering av im- och ventilationskanaler.

När använder man flexibla rör?

Detta gör man oftast vid en fortsatt oljeeldning. Man får då ner kanalarean lite och ett godkänt insatsrör klarar av oljeeldning bäst. För vedeldning så lämpar sig insatsrör bäst när man vill få ner kanalarean eller använda flera kanaler i samma rökkanal. Man ser detta oftast i hus byggda före 1800-talet.
Metoden innebär att vi använder böjbara stålrör som skorstensrör. Vi monterar de rostfria och syrafasta rören i den gamla kanalen och kan installera dem med eller utan isolering. Arbetet tar normalt en dag och du kan börja elda omgående.
Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer, men även för olja och gas vid torr eller våt drift beroende på rörets stålkvalité. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek. Insatsrören finns i flera kvalitéer med olika användningsområden.

För alla renoveringsarbeten med rök, vent- och imkanaler lämnar Eldabutiken en garanti på 10 år. Du kan läsa mer om våra övriga garantier här.