Kaminbutiken logo
Tillverkare
Sortiment
Våra samarbetspartners
Öppettider

Tisdag – Torsdag: 12:00 – 18:00
Fredag: 12:00 – 15:00

Öppettider

Måndag – Torsdag: 11:00 – 18:00
Fredag: 11:00 – 15:00
Lördag: 11:00 – 14:00

Öppettider

Måndag – Torsdag: 10:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 16:00

Öppettider

Måndag – Torsdag: 12:00 – 18.00
Fredag: 12:00 – 15:00

Öppettider

Måndag – Fredag: 10:00 – 18:00
Lördag: 10:00 – 14:00

Öppettider

Måndag – Torsdag: 12:00 – 18:00
Fredag: 12:00 – 15:00

Fördelar med Modern Brasvärme

Modern brasvärme för villor och fritidshus är en utmärkt kompletterande värmekälla som bidrar till både trivsel och en god uppvärmningsekonomi. Brasvärme har dessutom den betydande miljöfördelen att vara en förnybar, lokalt producerad energikälla med minimala transportutsläpp. En viktig aspekt av brasvärme är dock att den inte är homogen – medan modern brasvärme uppfyller höga krav på värmeekonomi och renhet, finns det betydande problem med äldre utrustning. Gamla eldstäder som öppna spisar har en verkningsgrad på endast 5-10 procent, medan moderna anläggningar kan nå upp till 90 procent.

Capri black02

Modern vs. Gammal Brasvärme

Den största miljömässiga skillnaden mellan modern och gammal brasvärme är tekniken som säkerställer en mer fullständig förbränning i moderna system. Vid fullständig förbränning av ved uppstår naturliga restprodukter som koldioxid, vattenånga och aska – vilket är mycket bättre för miljön. Ofullständig förbränning, som är vanlig i äldre system, producerar skadliga restprodukter som kolmonoxid, tjära, flyktiga kolväten, sotpartiklar och flygaska. Att byta ut gamla eldstäder mot moderna kaminer är därför en klok miljöinvestering.

Fördelar med Modern Brasvärme

Eldstadens Roll i Hemmet

Eldstaden har alltid varit en central samlingsplats i våra hem. I dagens moderna, högteknologiska samhälle behöver vi eldstaden mer än någonsin – inte bara för trivsel utan även för ökad trygghet. Enligt Räddningsverket blir cirka 45,000 hushåll strömlösa varje år. Även om alla strömavbrott inte är lika allvarliga som stormen Gudrun, ger brasvärmen en nödvändig säkerhet och trygghet.

Alternativ till Brasvärme

På marknaden finns även andra biobränslealternativ som pelletseldning. Pelletseldning kräver dock el för både frammatning av bränsle, tillförsel av förbränningsluft och distribution av varmluft. Brasvärme är alltid en klok värmeförsäkring eftersom den är helt oberoende av el. Dessutom är ved en förnybar energikälla som är tillgänglig i hela landet.

Sammanfattning

Att välja modern brasvärme är inte bara ekonomiskt fördelaktigt utan också en miljövänlig och säker lösning för uppvärmning av ditt hem. Byt ut gamla eldstäder mot moderna kaminer för att optimera värmeutnyttjandet och minimera miljöpåverkan. Brasvärme är en tidlös och pålitlig värmekälla som bidrar till ett hållbart och tryggt boende.

Fördelar med Modern eldstad

Kaminbutiken logo
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.