Allmäna villkor

Köp och leveransvillkor hos Kaminbutiken i Järna AB
När du köper en eldstad eller tjänst hos oss kan du alltid vara säker på att få den bästa vägledningen och ett professionellt utfört arbete. Vi följer alltid vad som anges i konsumentköps- och/eller konsumenttjänstlagen. För att ytterligare förtydliga vad som gäller har vi sammanställt nedanstående köp och leveransvillkor.

Leverans
Angivet leverans eller montagedatum på orderbekräftelsen är ett preliminärt datum. Skälig avvikelse ger ej rätt till
skadestånd eller prisavdrag. Om ej annat angivits avhämtas beställda varor av köparen i vår butik. Gods som ej avhämtats senast tre månader efter anmaning tillfaller säljaren. Kaminbutiken i Järna AB reserverar sig för leveransförseningar på material om krävs för arbete hos kund. Vi meddelar kunden snarast vi får information från leverantör om leveransförsening. Kaminbutiken i Järna AB har rätt att korrigera datum för arbete hos kund om detta krävs på grund av leveransförseningar från våra leverantörer. Kund till Kaminbutiken i Järna AB har inte rätt till kompensation på grund av leveransförsening då Kaminbutiken i Järna AB inte är ansvarig för att leveransförsening uppstår. Vid köp i webbshopen av tillbehör är leveranstiden 5 dagar om det är lagervara.

Betalning
Om andra betalningsvillkor ej överenskommits på avtal/orderbekräftelse godtar vi:
– Av säljaren godkänt betal- eller bankkort och via butikens kreditbolag efter godkänd kreditkontroll.
– Faktura 10 dagar netto efter godkänd kreditkontroll.
– Santander konto upp till 23 månader räntefritt, efter godkänd kreditprövning.
– Skattereduktion (ROT) i offert eller ordererkännande gäller enbart efter Skatteverkets godkännande, köparen är alltid betalningsskyldig för icke godkänt belopp.
Observera också att varorna övergår i köparens ägo först då full betalning erhållits.
Köp i webbshopen debiteras direkt i samband med beställning.
Valuta är alltid SEK. Vårt momsnummer är SE556677020101.

Garantitid
Garantitider för varor gäller enligt respektive leverantörs garantiåtagande.

Ändring, avbeställning, återlämnande av vara
Vid avbokning eller ändring av beställning eller bokad montagetid har säljaren rätt att debitera köparen kostnader för returfrakt, ställtider och övriga faktiska merkostnader. Eldabutiken lämnar tillgodokvitto för återlämnade varor förutsatt att varan lämnas tillbaka i originalförpackningen och i samma skick som vid försäljningstillfället. För specialbeställda varor lämnas inte tillgodokvitto eller annan ersättning vid återlämnande. För ej avhämtade måttbeställda eller specialbeställda varor debiteras hela köpeskillingen plus eventuell returfrakt och andra faktiska merkostnader. För köp i webbshopen gäller en ångerrätt på 14 dagar och reklamationstid på 3 år.

Standardreservation vid murning, montage och renovering
Ytbehandling t.ex. spackling, målning, anpassning av puts till befintlig yta (vid partiella återmurningar) ingår inte i montagepris om inte detta angivits i offert/ordererkännande. Avväxling av bjälklag eller takstol, ingrepp i väggar, arbete med el, VVS, ventilation, ränndalar, betong-håltagning eller förstärkning av yttertak vid yttertak av plastfolie eller boardskivor ingår inte i montagepris om inte detta angivits i offert/ordererkännande. Vid yttertaksbeläggning som utgörs av eternit, bandtäckning eller andra material som kräver specialkompetens tillkommer kostnad om ej avtalats om i order.

Standardreservation vid anslutning till befintlig skorsten
Eldabutiken ansvarar inte för eventuella otätheter eller andra defekter i eller kring befintlig skorsten. Eldabutiken ansvarar för att installation i öppen spis och till befintlig skorstenskanal är korrekt utförd. Föreligger farhågor beträffande skorstenens skick kan det vara bra att låta skorstensfejaren besiktiga skorstenen även före montage. Besiktning bör alltid ske efter installation.

Standardreservation vid kanaltätning
Väsentliga areaförändringar, raserade skiljeväggar, kraftiga sidoförskjutningar samt i kanal hindrande föremål samt ommurning av skorstensdelar omfattas inte av denna offert/ordererkännande om inte annat angivits. Kund informeras innan eventuella extraarbeten påbörjas. Arbeten i samband med dessa reservationer timdebiteras á 795:- eller enligt anlitat entreprenörsföretags prissättning.

Ventilation, tilluft och undertryck
Eventuella åtgärder för att justera undertryck eller säkerställa luftflöde ingår ej i installations-kostnaden om så inte överenskommits. För att en eldstad ska fungera krävs tilluft i rummet eller direkt till eldstaden som tillåter ett luftflöde om ca 25m3/tim. Undertryck i fastigheten större än 4 Pa gör att eldstaden inte kommer att fungera korrekt.

Möbler
Kund ombesörjer att möbler flyttas två meter från håltagningar och eldstadsplan samt täcker och dammskyddar möbler.

Snöröjning
Kund ombesörjer att uppfart till hus samt gång och entrétrappor är väl snöröjda och sandade innan arbetets påbörjande. Om montörer tvingas snöröja för arbetets påbörjande tillkommer timdebitering.

Bygganmälan
Bygganmälan krävs för inmontering eller byte av eldstad; fastighetsägaren ansvarar för anmälan. Eldabutiken kan hjälpa till med anmälan samt även kontakta sotartekniker för besiktning. Kommunens bygganmälningsavgift samt sotarteknikerns besiktningsavgift tillkommer om inte omnämnt i offert/ordererkännande.

GDPR
Vi har kundregister för de kunder som handlat av oss eller blivit offererade av oss. Detta för garantier och eventuella reklamationer ska gälla. Vi säljer inte, byter inte och ger aldrig ut kunders uppgifter. Utomstående har ej tillgång till kunders uppgifter. Våra kundregister är lösenordskyddade.

Dessa allmänna villkor tillämpas vid alla köp och beställningar från Eldabutiken varför ni, när ni accepterar en offert av Eldabutiken, accepterar även dessa allmänna villkor.