Elda rätt

Höga el- och oljepriser gör att inomhusbrasan inte bara är en trivselfaktor utan också är ekonomiskt intressant. Visste du att en villa med eldstad förbrukar mindre energi än de som inte har någon. Men för att inte elda för kråkorna krävs en modern kamin med hög verkningsgrad och att vi verkligen anstränger oss för att elda klokt och rätt. För självklart kan man använda även den bästa utrustning på fel sätt. Branschen har gjort mycket för att minimera riskerna för felaktig bränsleanvändning och även satsat på produktutveckling som gör det svårare att elda på fel sätt. Men det är alltid upp till den enskilde användaren att elda rätt i sin kamin.

Några tips

  • Se till att din kamin är modern och hel.
  • Elda bara med torr ved. Du behöver ungefär dubbelt så mycket nyhuggen ved som torr för att få ut lika mycket värme. Utsläpp av tjära blir bara en tiondel med torr ved jämfört med fuktig.
  • Ha god lufttillförsel. Pyrelda aldrig. Att braselda vid maximal effekt med bra drag är bättre än att småelda hela dagen. Visserligen räcker veden längre men utbytet av energin blir mycket mindre.
  • Ta för vana att regelbundet se efter hur röken ser ut. Med rätt eldning skall röken vara vit, helst genomskinlig. Är röken däremot svart eller gråsvart beror det på att eldstaden är olämplig, eldningstekniken är felaktig eller att man använder dåligt bränsle.
  • Träaskan i eldstaden ska vara finfördelad och grå.
  • Eldstaden fungerar bättre om man sotar och rengör den ofta eftersom det spar både energi och miljön.
  • Tänk på att det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånplattor eller liknande. Hälsofarliga rökgaser bildas!

Ett tips är också att titta på alla de informativa och pedagogiska instruktionsfilmer som finns på nätet från de olika tillverkarna.