FAQ – Vanliga frågor

01. Får jag installera en eldstad själv?

Ja, men tänk på att en besiktningsman bör besiktiga installationen efteråt.

02. Installerar Kaminbutiken kaminer?

Ja, vi har egen personal som är specialiserade på eldstäder, skorstenar och brandsäkerhet och är certifierade. Vi ger två års garanti på våra arbeten.

03. Hur stor eldstad ska jag välja?

Nya moderna eldstäder kan ge mycket värme, så kontrollera detta noga så det inte blir för varmt. Självklart hjälper vi dig så du får rätt kamin.

04. Måste jag ha skorsten?

Ja, väljer du en eldstad för fast bränsle så måste skorsten finnas.

05. Hur lång måste skorstenen vara?

Detta är individuellt och kan skilja från hus till hus. En generell regel är dock 1 meter ovanför genomföring och minst 40 cm ovan nock om skorsten är 2,3 meter från nock.

06. Måste man ha ett skydd framför eldstaden?

Ja, om du har parkettgolv eller annat brännbart material måste du ha ett golvskydd minst 30 cm framför och 10 cm på sidorna.

07. Är gips klassat som obrännbart material?

Nej, gips kalcinerar vid långvariga temperaturer över 45 grader och skall inte användas vid bygge av brandväggar och schakt.

08. Vad är en brandvägg?

En brandvägg är en obrännbar vägg av minst typ EI-60. Exempel är 12 cm tegel, 9 cm leca, 7,5 cm lättbetong eller 5 cm kalciumsilikat. Vissa produkter har egna beprövade brandväggar för enbart den produkten.

09. Måste jag ha en brandvägg?

Du behöver en brandvägg om du vill minska på avståndet till brännbar byggnadsdel än det som står i monteringsanvisningen. Saknas anvisning på eldstaden så bör alltid brandväggar monteras. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss för råd.

10. Varför ryker det in när jag eldar?

Oftast ryker det in på grund av för högt undertryck i huset. Detta avhjälps oftast med att öppna fönstret lite vid uppstart av eldstaden. Tänk på att inte ha köksfläkten igång samtidigt då det ökar undertycket. En normalstor kamin förbrukar runt 20 kubikmeter luft i timmen; en köksfläkt på maxfart förbrukar ungefär 600 kubikmeter.

11. Behöver jag tilluft till braskamin?

Vi rekommenderar att du har tilluft om du har ett hus som är yngre än 15 år, då de ofta är välisolerade och har ett stort undertryck. Vill du veta vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att kontakta oss här.

12. Måste jag ha takstege för sotare?

Ja, om ditt tak lutar mer än 6 grader skall stege eller steg monteras från takfot till 1 meter från skorsten. Är din fasad under 4 meter behövs även ett glidskydd för markstegen. Gällande bestämmelser hittar du här:
https://www.welandstal.se/sv-se/pdf/broschyr_taksaekerhet.pdf

13. Blir glaset varmt på kaminen?

Ja, glaset på kaminen blir så pass varmt att man kan bränna sig. Skyddsgaller finns, du hittar det här:
https://www.termatech.com/se/product/barngrind-5-led-xl.aspx

14. Måste jag anmäla installation av eldstad till kommunen?

Ja, det är en anmälningspliktig åtgärd. Vid utvändig skorsten krävs dock bygglov. Läs mer här<>om hur det går till.

15. Kan jag använda min gamla plåtskorsten när jag byter ut kaminen?

Både ja och nej. Man skall kontrollera att skorstenen är soteldsresistent och håller dagens krav. Om man är osäker så anlitar man en SSR-godkänd besiktningsman som kontrollerar skorstenens skick. Tänk på att om du byter kamin skall skorstenen hålla eldstadens livslängd.

16. Varför en tung eldstad, som kakelugn eller täljstensugn?

Med en eldstad på över ett ton så fördelar du ut värmen över hela dygnet. Du får med andra ord bara ut 1-3 kWh när du eldar men detta fördelat på 24 timmar. Eldar du 12 kg ved så får du 2 kWh x 24 h = 48 kWh.

17. Hur ofta skall skorstenen och eldstaden sotas?

Detta beror på hur mycket man eldar. Vanligtvis sotar man mellan varje år till var tredje år.

18. Är det viktigt att elda med torr ved?

Ja, eldar du med för fuktig ved så går det åt för mycket energi till förbränningen. Detta ger en oren förbränning och du riskerar tjärbildning i skorstenen som är brandfarligt. Du får inte heller ut den värmen som ett tort vedträ ger.

19. Kan jag elda annat än ved?

Nej, du bör inte elda med papper, äggkartonger mm. Detta är både dåligt för din eldstad och miljön.

20. Kan jag använda ROT-avdrag vid installation?

Ja, allt arbete som installation av kamin, skorsten, taksäkerhet samt renovering av kakelugn och skorsten ligger till grund för ROT-avdrag.

21. Hjälper ni till med finansiering

Ja, vi har ett samarbete med Wasa Kredit och kan tillsammans med dem erbjuda en rad olika lösningar för finansiering.

22. Jag har andra frågor.

Vi finns för dig. Kontakta oss här så ger vi dig de svar du behöver.