18. Är det viktigt att elda med torr ved?

Ja, eldar du med för fuktig ved så går det åt för mycket energi till förbränningen. Detta ger en oren förbränning och du riskerar tjärbildning i skorstenen som är brandfarligt. Du får inte heller ut den värmen som ett tort vedträ ger.

15. Kan jag använda min gamla plåtskorsten när jag byter ut kaminen?

Både ja och nej. Man skall kontrollera att skorstenen är soteldsresistent och håller dagens krav. Om man är osäker så anlitar man en SSR-godkänd besiktningsman som kontrollerar skorstenens skick. Tänk på att om du byter kamin skall skorstenen hålla eldstadens livslängd.

13. Blir glaset varmt på kaminen?

Ja, glaset på kaminen blir så pass varmt att man kan bränna sig. Skyddsgaller finns, du hittar det här:
https://www.termatech.com/se/product/barngrind-5-led-xl.aspx