15. Kan jag använda min gamla plåtskorsten när jag byter ut kaminen?

Både ja och nej. Man skall kontrollera att skorstenen är soteldsresistent och håller dagens krav. Om man är osäker så anlitar man en SSR-godkänd besiktningsman som kontrollerar skorstenens skick. Tänk på att om du byter kamin skall skorstenen hålla eldstadens livslängd.